نمونه سوالات مهم علوم 1-41-در یک محلول, کدام جز را حلال و کدام جز را حل شونده محسوب میکنیم؟

جواب:همیشه جز بیشتر را حلال مینامند و جز کمتر حل شونده خواهد بود

2-سه شرایط لازم بری ایجاد آتش را فقط نام ببرید؟

جواب:گرما, اکسیژن , ماده سوختنی

3-در واکنش شیمایی قرص جوشان(ویتامینC و جوش شیرین)با آب, فروارده های ان چیست؟

جواب:نمک و کربن دی اکسید


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها